Allesoverseries staat niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Het aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, materiaal en beelden gebruikt op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.